OKRUGLI STO: INTERNET STVARI – više od uređaja u vezi

Uvodničari: dr Srđan Krco, Dunav Net; Sađa Klopanović, Meinfluks; Lazar Džamić, PC Press; Uroš Tomanović, EuroICC.

Na tribini će biti reči o istorijatu Interneta stvari, predviđanja su da će do 2020. godine preko 50 milijardi uređaja biti povezano međusobno i spojeno preko Interneta.

Biće objašnjena upotreba IoT – Internet of Things uređaja u saobraćaju, trgovini, poljoprivredi, automatizaciji pametnih zgrada, pametnim gradovima, a govoriće se i o  učešću domaćih firmi u ovoj oblasti.

Komentari