Naučni skup: „Nacionalni identitet Srba u regionu – vera, obrazovanje, kultura“

Učestvuju: Arno Gujon, dr Vladimir Božović, dr Miodrag Linta, Prof. dr Zdravko Peno, Prof. dr Siniša Pepić, dr Zoran Ranković, dr Marko Nikolić, Vuk Jovanović, Miroljub Nestorović, Prof. dr Ilija Životić, dr Vladimir Kolarić, mr Jovan Vlaović

Organizacija: Centar za istraživanje religije i politike i Dom omladine Beograda, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije – Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

 

U vremenima današnjih društvenih previranja izazvanih pandemijom Kovid 19, kao i destabilizacijom međunarodnih odnosa, smatramo da je više nego ikad potreban uvid u očuvanje i razvoj duhovnog, obrazovnog i kulturnog identiteta Srba u matičnoj državi i regionu putem razmene iskustava i promišljanja stručnih lica koji imaju za cilj da metodološki transparentno, a u svetlu modernih naučnih iskustava, utiču na kvalitet navedenih segmenata.

Namera stručnog skupa sačinjenog od imanentih ličnosti koja dolaze iz oblasti kulture, religije i obrazovanja, jeste ojačanje veza matične države i Srba u regionu putem intervenisanja i međuinstitucionalnog delovanja u vidu saradnje i razmene iskustava koje bi doprinele razvoju duhovne i kulturne klime Srba u regionu. Sa druge strane, vera zauzima jedno od najvažnijih mesta u izgradnji srpskog identiteta duboko ulazeći i u obrazovanje i kulturu, stoga, zaključujemo da su pojmovi vere, obrazovanja i kulture gradivni elementi celokupnog srpskog etosa. Ovim skupom želimo da optimalizujemo i sistematizujemo naučno istorijska saznanja, ali i da se posebno osvrnemo na sadašnje stanje kulture i obrazovanja u Srbiji i regionu i da se institucionalno povežemo sa maticom.

Potreba za očuvanjem i promocijom nacionalnog identiteta, koja nesporno zauzima prioritet Republike Srbije se svakako odlikuje u naporima za baštinjenjem srpskog jezika, ćiriličnog pisma, kulturnog materijalnog i nematerijalnog nasleđa, verskog obrazovanja, koji nedvosmisleno predstavljaju neuralgične tačke vrednosnog obrasca pripadnika, kako matične države, tako i Srba u regionu.

PROGRAM:

Utorak, 22. novembar

18.00-18.15 Uvodna reč
Sergej Beuk, Dom omladine Beograda

Panel 1

Moderator: Sergej Beuk

18.15-18.35 Pozdravna reč
Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

18.35-18-55 Srpski kulturno-verski identitet u Crnoj Gori
Nj. E. dr Vladimir Božović, ambasador Repubilike Srbije u Crnoj Gori

18.55-19.15 Srbi u Hrvatskoj danas
dr Miodrag Linta, narodni poslanik i predsednik Saveza Srba iz regiona

19.15-19.35 Konvertitstvo – ključ razumevanja identiteta Srba u Bosni i Hercegovini
Prof. dr Zdravko Peno, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Foči

19.35 – 19.55 Mesto i uloga dijaspore u srpskoj diplomatiji
Prof. dr Siniša Pepić, Apsley Business School-London

Sreda, 23. novembar

09.30-10.00 Okupljanje i kafa/čaj

Panel 2

Moderator: Sergej Beuk

10.00-10.20 Biblioteka Srpske Patrijaršije i srpsko rukopisno nasleđe u inostranim zbirkama
Prof. dr Zoran Ranković, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta

10.20-10.40 Religioznost u Srbiji početkom 21. veka
dr Marko Nikolić, naučni saradnik, pomoćnik direktora Uprave za odnose sa crkvama i verskim zajednicama

10.40-11.00 Kulturna politika između javnog i nacionalnog interesa
dr Vladimir Kolarić, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

11.00-11.30 Diskusija

11.30-12.00 Pauza za kafu/čaj

Panel 3

Moderator: Miroljub Nestorović

12.00-12.20 Nacionalni identitet Srba u Hrvatskoj kod novih posleratnih generacija
mr Jovan Vlaović, pravnik

12.20-12.40 Ugroženost kulturnog nasleđa Srba u regionu
Prof. dr Ilija Životić, Fakultet za industrijski menadžment

12.40-13.00 Pravoslavlje u državnim školama: pregled mesta i uloge verskog poučavanja u obrazovnim sistemima Srbije, Srpske i Hrvatske
Vuk Jovanović, master religiologije i veroučitelj

13.20-14.00 Diskusija

 

 

Komentari