MOGUĆA SRBIJA MILOVANA ĐILASA

Dom omladine Beograda započinje novi ciklus debata pod nazivom “Moguća Srbija“. Cilj ovog ciklusa je da predstavi sve one ličnosti koje su bitno menjale ili menjaju naše društvo, čineći ga boljim i slobodnijim. Ciklus će započeti debatom povodom stogodišnjice rođenja Milovana Đilasa.

Na debati će govoriti: Dobrica Ćosić, Matija Bećković, Slavoljub Đukić, Žarko Puhovski, Trivo Inđić, Dejan Đokić i drugi. Debatu će voditi Antonela Riha. Istom prilikom u Domu omladine biće otvorena i Izložba knjiga i dokumenata Milovana Đilasa. Partneri Doma omladine u ovom projektu su Muzej  istorije Jugoslavije i Narodna biblioteka Srbije.

“Moguća Srbija” analiziraće dela ličnosti koje su bitno uticale na srpsku političku misao XX veka, a u nameri da inicira kritička razmišljanja o sadašnjosti Srbije. Danas u našem društvu nedostaje utemeljeno kritičko razmišljanje. Vlada sveopšta idejna konfuzija, nekritička nostalgija ide u dva smera: u idealizovanje socijalističke prošlosti ili veličanje kvazi-tradicionalnih vrednosti.  Ciklus “Moguća Srbija” je platforma koja promoviše sve one koji su imali hrabrosti da svoje vreme sagledaju kritički i ponude alternativnu viziju mogućeg razvoja društva.

Đilas, političar i književnik, je upravo jedna od ličnosti koje su svojim radom bitno uticale na političku misao i oblikovale društvene tokove XX veka. Svojim člancima u Borbi, a zatim i knjigama “Nova klasa” i “Razgovori sa Staljinom”, odmetnuo se od komunističke partije i Josipa Broza Tita.  Zbog toga je u zemlji u nekoliko navrata bio osuđivan, a zatim i potpuno izopšten iz društva.

Međutim, u Milovanu Đilasu je intelektualna svetska javnost videla disidenta, veliku demokratsku inspiraciju, potpuno novo čitanje ciljeva i dometa komunističkog pokreta.  Za svet Milovan Đilas predstavlja autentičan impuls ka novoj humanističkoj viziji socijalizma, njegove knjige se prevode na svim meridijanima, a o njemu se raspravljalo i govorilo u svakom ozbiljnijem kružoku.

Izuzetno su retki primeri da jedan čovek iz relativno male zemlje kakva je bila Jugoslavija toliko snažno utiče na političare i intelektualce zemalja sa mnogo dužom i uticajnijom tradicijom političke misli.

 

 

Komentari