Međunarodni naučni skup: “Mediji, religija i nasilje u postkonfliktnom društvu”

Nesumnjivo je da danas religiju doživljavamo i praktikujemo na način koji odražava i ponekad,čak, pruža otpor medijima, ali nikad ne izlazi iz tog konteksta. U informatičkoj postmoderni nasilje, katastrofe i ratovi postaju svakodnevna stvarnost naših života, a iz kojih religija nije isključena, pa čak ni indiferentna.

Tako mediji postaju opšti medijumi denotiranja, stvarajući nove konstrukte potencijalnih relacija između postojećih i mogućih epistemičkih kodeksiranja.Mediji po svojoj prirodi, uvek redefinišu, revalorizuju, reprezentuju neki društveni kontekst (npr. rat i nasilje), stavljajući ga u dinamičku formu svoje prirode i odnoseći se prema njemu kao prema tek (po)rođenoj stvarnosti, što predstavlja pogodnu kognitivnu sredinu za analizu socijalnih odnosa i kriterijuma po kojima se oni razvijaju. Uzimajući u obzir konfliktnu prošlost na prostorima Balkana mora se postaviti pitanje koliki je savremeni uticaj medija i religijskog diskursa koji je u njima prisutan unutar procesa izmišljanja tradicija i dramatizacije istorije i koliki je zapravo doprinos medija u prevladavanju konflikata i suočavanju sa prošlošću.

Pitanja od kojih polazimo su:
Na koji način možemo da sagledamo kompleksan odnos medija, religije i nasilja?
Koja je uloga religijskih zajednica u medijskoj prezentaciji pomirenja?
Koja je uloga medija u konstruisanju i dekonstruisanju tradicija i istorijskih narativa?

 

PETAK, 18. MAJ OD 16h do 20h

Srđan Sremac, Nikola Knežević, Zoran Grozdanov
Promocija zbornika “Opasna sećanja i pomirenje: kontekstualna promišljanja o religiji u postkonfliktnom društvu“

dr Sead Alić, Centar za filozofiju medija i medijska istraživanja, Zagreb
Tema: Masmediji kao novo poprište rata (religijskih) stereotipa

prof. dr Natalija Jovanović, Filozofski fakultet, Niš
Tema: Školsko nasilje u postkonfliktnom društvu

prof. dr Ivan Cvitković, Filozofski fakultet, Sarajevo
Tema: Nasilje iz religije i nasilje protiv religije

dr Dragana Jovanović i dr Tatjana Milivojević, Fakultet za kulturu i medije, Beograd
Tema: Mediji i religija – sekularizacija i neutralnost post festum

dr Nikola Knežević,Centar za istraživanje religije, politike i društva
Tema: Religija i nasilje u domenu političkog

mr Nataša Mladenović i mr Aleksandra Đurić-Milovanović, Balkanološki institut SANU
Tema: Sveto i virtuelno: Protestantizam i Neoprotestantizam u sajberprostoru

dr Željko Đurić, Akademija SPC za restauraciju i konservaciju, Beograd
Tema: Ikona i savremeni vizuelni mediji

 

SUBOTA, 19. MAJ OD 14h DO 18h

Promocija knjige prof. dr Ivana Cvitkovića
“Sociološki pogledi na naciju i religiju II”

prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, Filozofski fakultet, Novi Sad
Tema: Analiza diskursa polemike o religioznosti i sekularizmu/teizmu i ateizmu u dnevnom listu Danas

dr Smiljka Isaković, Fakultet za kulturu i medije, Univerzitet Megatrend
Tema: Video igre-mitologija novog milenijuma

dr Violeta Cvetkovska Ocokoljić i dr Tatjana Cvetkovski, Megatrend Univerzitet
Tema: Verski simboli u medijskim predstavama i popularna kultura

prof. dr Zorica Kuburić,Filozofski fakultet, Novi Sad
Tema: Nasilje u religioznoj porodici

Zoran Turza, Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu
Tema: Medijska odgovornost Katoličke crkve u postkonfliktnom društvu

Ivana Bartulović i Jovana Tripunović, Centar za istraživanja religije (BOŠ)
Tema: Lajk s verom u boga – ekstremisticke grupe u internet borbi protiv parade ponosa

Komentari