Međunarodna studentska nedelja u Beogradu

DAN OTVORENIH PREDAVANJA: “How to Hatch The Network Between Formal & Informal Education?” je zvanična tema ovogodišnjeg Dana otvorenih predavanja, glavnog događaja edukativnog programa ovogodišnje Međunarodne studentske nedelje u Beogradu (International Student Week in Belgrade – ISWiB) koja će se održati od 14. do 21. jula u Beogradu.
Događaj predstavlja skup predavanja, debata i panel diskusija tokom čitavog dana u okviru kojih će se tumačiti aktuelni problem sa kojima se mladi suočavaju u društvu.

Međunarodna studentska nedelja u Begradu je najveći studentski festival u Jugoistočnoj Evropi koji će okupiti oko 200 studenata iz oko 50 zemalja.

 

Dan otvorenih predavanja će biti promovisan i sa ciljem da se aktiviraju mladi

Beograđani koji imaju želju da nauče, razviju veštine i podele ideje koje se tiču međunarodne omladinske saradnje. Tokom čitavog dana, svi posetioci će imati priliku da vreme provedu sa gostima iz inostranstva, razmenjujući iskustva o temi koja je predmet događaja.

 

Program Dana otvorenih predavanja:

 

1. Predavanje pod nazivom “Socially Responsible Formal Education – Transfer of Knowledge to All”.

Predavači:

– Predrag Petričević, predsednik Otvorene komunikacije, univerzitetske debatne mreže;

– Marija Maksimović, član upravnog odbora Otvorene komunikacije;

– Ivana Dimitrijević, koordinator programa Otvoreni univerzitet”.

 

2. Kratak kurs fotografije u saradnji sa Tomom Kalašnikovim, moderatorom Photography radionice ovogodišnjeg festivala;

 

3. Panel diskusija: “Taking initiative in non-formal education”.

 

Učesnici:

Davide Capecchi – Direktor Evropske omladinske agencije za informisanje i savetovanje (ERYICA);

Jasmina Nikolić – Koordinator Tempus REFLESS projekta;

Tatjana Nikolić, Youth Program for Gender Equality FEMIX and European Youth  Parlament;

Emil Balavac, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS).

 

Međunarodna studentska nedelja u Beogradu (ISWiB) je sedmodnevni festval koji se tradicionalno održava od 2006. godine. Cilj je ostvarivanje međunarodne saradnje  jačanjem veza između domaćih i stranih mladih ljudi. Promovišući ideju građanina Evrope i građanina sveta, cilj je prihvatanje interkulturalnih, globalnih vrednosti, međusobnog razumevanja i poštovanja među mladima.

Komentari