Međunarodna konferencija “ZNANJE I SLOBODA”

U okviru obeležavanja desete godišnjice postojanja i rada Instituta za studije kulture i hrišćanstva, u saradnji sa Domom omladine Beograda biće organizovana međunarodnu konferenciju na temu “Znanje i sloboda”. Učesnici konferencije će promišljati pitanje odnosa čovekove slobode i (sa)znanja, ali i druga pitanja i teme koje stoje u neposrednoj vezi sa centralnom temom konferencije, iz različitih disciplinarnih i metodoloških perspektiva.

PROGRAM:

 

Sreda, 12. oktobar

17.00-17.30 Okupljanje učesnika

17.30-18.00 Otvaranje skupa

Sergej Beuk, Dom omladine Beograda
Danijela Marković, Institut za studije kulture i hrišćanstva
Davor Džalto, Institut za studije kulture i hrišćanstva

Uvodno predavanje (na engleskom jeziku)
Moderator: Davor Džalto

18.00-18.45 Opening the Ears: What Does it Mean to Know God?
Graham Ward, Oxford University

18.45-19.15 Diskusija

 

Četvrtak, 13. oktobar

09.30-10.00 Okupljanje i kafa/čaj

Panel 1
Moderator: Danijela Marković

10.00-10.20 Celovito znanje u ranoj grčkoj filozofiji i Empedoklov odnos prema životu i smrti
Sandra Šćepanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

10.20-10.40 Evropsko praotkriće (ne)slobode i (ne)znanja iz duhovne dimenzije drugosti
Časlav Koprivica, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

10.40-11.15 Diskusija

11.15-12.00 Pauza za kafu/čaj

Panel 2 (na srpskom i engleskom jeziku)
Moderator: Davor Džalto

12.00-12.20 The Distinction between Knowledge, Faith, and Morality – for the Sake of Freedom
Michael Hjälm, Sankt Ignatios College, University College Stockholm

12.20-12.40 Normalnost i socijalizacija: lakanovsko shvatanje slobode
Aleksandar Fatić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

12.40-13.15 Diskusija

Panel 3
Moderator: Sandra Šćepanović

15.00-15.20 Meritokratija: uspon, savremena suočavanja i perspektive
Boris Begović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

15.20-15.40 O (ne)znanju: neizrecivost estetskog
Una Popović, Filozofski fakultet u Novom Sadu

15.40-16.15 Diskusija

16.15-16.30 Pauza za kafu/čaj

 

Panel 4
Moderator: Aleksandar Fatić

16.30-16.50 Tri zablude u ekonomiji: puna zaposlenost, minimalne plate i ekonomska jednakost
Danica Popović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

16.50-17.10 Država, znanje i sloboda: utopija ili cinizam?
Vladimir Gvozden, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

17.10-17.40 Diskusija
17.40-18.00 Zatvaranje konferencije

 

O UČESNICIMA

prof. dr Grejem Vord je sveštenik anglikanske crkve i redovni profesor teologije na Oksford univerzitetu. Jedan je od najznačajnijih savremenih anglikanskih teologa. U svojstvu autora i urednika je objavio više knjiga, među kojima se ističu Another Kind of Normal: Ethical Life II, Christ and Culture, Theology and Contemporary Critical Theory, Barth, Derrida and the Language of Theology, The Blackwell Companion to Postmodern Theology, The Postmodern God: a Theological Reader.

prof. dr Sandra Šćepanović je vanredni profesor klasičnih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se izučavanjem ranih helenskih mislilaca, i prevođenjem fragmenata njihovih dela. Autor je knjige Empedokle. O ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini.

prof. dr Časlav Koprivica je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Objavio je više knjiga, naučnih članaka i eseja iz domena istorija filozofije, istorije ideja, i političke teorije, među kojima se ističu Filosofija angažovanja, i Biće i sudbina: Hajdegerova misao između uzornosti i vremenitosti.

prof. dr Majkl Hjelm je vanredni profesor i dekan Odseka za istočno hrišćanstvo Univerzitetskog koledža u Stokholmu. U istraživanjima se bavi prevashodno pitanjima odnosa crkve i društva. Autor je knjige Liberation of the Ecclesia: The Unfinished Project of Liturgical Theology.

dr Aleksandar Fatić je naučni savetnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Njegove oblasti naučnog i akademskog interesovanja uključuju teorijsku i primenjenu etiku, političku filosofiju i filozofiju psihijatrije i psihoterapije.

prof. dr Boris Begović je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji. Oblasti njegovog profesionalnog interesovanja obuhvataju ekonomsku analizu prava, industrijsku organizaciju, teoriju privrednog rasta, teoriju ekonomske regulacije, politiku zaštite konkurencije i urbanu ekonomiku.

prof. dr Una Popović je vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Istraživanja dr Popović su prevashodno vezana za sferu estetike, kao i pitanja apofatike u religiji i umetnosti.

prof. dr Danica Popović je redovna profesorka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Povremeni je konsultant Svetske banke i Svetske trgovinske organizacije za pitanja makroekonomske politike i spoljnotrgovinske liberalizacije. Dobitnica je nagrade ,,Osvajanje slobode“ koju dodeljuje fond ,,Maja Maršićević-Tasić“.

prof. dr Vladimir Gvozden je redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U dosadašnjem radu bavio se savremenim književnim teorijama, savremenim komparatističkim pristupima srpskoj književnosti, putopisnom književnošću, imagologijom i različitim oblicima interdisciplinarnog proučavanja književnosti.

mr Sergej Beuk je diplomirani pedagog, master teologije i kulturologije i urednik programa Doma omladine Beograda.

mr Danijela Marković je predsednica Upravnog odbora Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Kolumnistkinja je RYL portala i ko-urednica knjiga Savremena čitanja Velikog Inkvizitora i Savremena čitanja Apokalipse.

prof. dr Davor Džalto je redovni profesor na Odseku za istočno hrišćanstvo Univerzitetskog koledža u Stokholmu i predsednik je Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Autor je više knjiga, naučnih članaka i eseja iz domena političke teologije i filosofije, estetike, istorije i teorije umetnosti, kao i studija kulture.

 

Komentari