Konferencija: Zajednička dobra – uslov kapitalizma ili način da se on prevaziđe?

Organizacija: Platforma zajedničko.org
Revitalizacija ideje zajedničkih dobara (eng. commons) koja počivaju na praksama samoorganizacije, formama kolektivnog upravljanja i specifičnog tipa (zajedničke/zadružne) svojine, se poslednjih decenija postavlja kao izazov ustaljenim pravilima kapitalističke tržišne utakmice. Koja je uloga zajedničkih dobara u postojećoj kapitalističkoj ekonomiji i koji je njihov potencijal da odgovore na predstojeće krize?

Platforma zajedničko.org okuplja organizacije, inicijative i pojedince koji se bave kritičkom analizom i značajem zajedničkih, javnih i društvenih dobara u savremenom društvenom i političkom kontekstu. Delovanje i ciljevi platforme usmereni su na istraživanje, javno zagovaranje i rad na razvoju javnih politika, kao i na različite obrazovne i informativne programe. Namera platforme je da doprinese izgradnji pravednog, ravnopravnog i solidarnog društva utemeljenog na praksama demokratskog učešća i kontrole, participativnog upravljanja, zadružnog, javnog i društvenog vlasništva, te ekonomske aktivnosti koja je zasnovana na načelima samoorganizacije, saradnje i solidarnosti.

Više informacija na: zajedničko.org  

17:00  – Uvodna reč, Iva Čukić, Ministarstvo prostora, zajedničko.org

17:15 – 18:45 – Panel: Ekonomija i digitalna dobra u kontekstu zajedničkih dobara

Na pitanja o uzročno-posledičnim vezama ekonomije i digitalnih dobara, kao i specifičnim aspektima ovih oblasti u kontekstu zajedničkih dobara, govore: Aleksandra Savanović (zajedničko.org), Aleksandar Matković (zajedničko.org), Aranđel Bojanović (Hacklab Beograd).

Moderaciju razgovora vodi Miloš Kovačević (zajedničko.org).

Političku ekonomiju danas snažno obeležavaju talasi privatizacije i eksploatacije javnih dobara u korist privatnih ili korporativnih moći. Kao alternativa se pojavljuje zajedničko upravljanje dobrima kojim se suprotstavlja pravilima nametnutog ekonomskog okvira. Istovremeno, koncept zajedničkih dobara naročito je izražen u sferama digitalne tehnologije kojom se zagovara nov način proizvodnje.

19:00 – 20:30 – Panel: Stanovanje – osnovno ljudsko pravo ili pitanje privilegije?

O aktuelnim stambenim politikama, deložacijama i alternativama razgovaraće:

Ana Džokić (Ko gradi grad); Božena Stojić (Mladi za Kaluđericu, zajedničko.org); Milan Škobić (Združena akcija Krov nad glavom).

Moderaciju razgovora vodi Jovana Timotijević (zajedničko.org).

Stambena kriza izazvana munjevitom privatizacijom društvenih stanova i prepuštanjem tržištu da regulište stambena pitanja, učinilo je ovu temu gotovo gorućom. Povlačenje države, odsustvo proakitvnih stambenih politika, visoka kreditna zaduživanja učinilo je da osnovno ljudsko pravo – krov nad glavom – postane nepristupačno velikom broju ljudi.

Komentari