KLINIKA ZA TRKAČE 28. BEOGRADSKOG MARATONA

Stanje i kontrola zdravlja pred trku i posle trke; ishrana u dane pre i na dan trke; psihološka priprema za trku i taktika trke; zamor, odmor i oporavak trkača, način saniranja eventualnih povreda na trci i posle trke. Predavači: prof. dr Goran Rađen, Opšta bolnica “Medigrup”, Beograd; prof. dr Višeslav Krsmanović, Evropski institut sporta i prof. dr Mithat Blagajac.

Završna faza edukativnog programa priprema za 28. Beogradski SvisGas maraton realizovaće se od 15. do 17. aprila u Domu omladine Beograda, u formi edukativnih klinika. Učesnici Trke zadovoljstva, polumaratona i maratona moći će da dobiju praktične savete o kontroli zdravstvenog stanja i ishrani pre i posle trke, psihološkoj pripremi za trku i izboru odgovarajuće taktike trčanja i oporavku posle trke.

Pored zdravstveno-sportskog aspekta priprema i nastupa trkača na 28. Beogradskom SvisGas maratonu, u sklopu pratećih aktivnosti maratona, organizuje se Tribina iz oblasti sportskog novinarstva, sa akcentom na medijsku pripremu i praćenje velikih sportskih događaja.

Komentari