Javno predavanje o ljudskoj sigurnosti

SeConSGrupa za razvojnu incijativu organizuje javno predavanje i diskusiju o ljudskoj sigurnosti „Ljudska sigurnost: Šta to znači i kako izgleda u praksi“ koju će održati dr. Meri Martin. Predavačica je jedna od najznačajnijih istraživača u oblasti ljudske sigurnosti i kao bliska saradnica dr. Meri Kaldor sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka (London School of Economics and Policial Sciences – LSE).

Dala je veliki doprinos razvoju specifičnog pristupa proučavanju ljudske sigurnosti koji se neguje na ovoj prestižnoj akademskoj ustanovi.

Prema ovom pristupu, ljudska sigurnost se ne odnosi samo na bezbednost država već označava široki spektar (ne)sigurnosti kojima su pojedinci, a posebno ranjive grupe izloženi u današnjem društvu. Nasilje u najrazličitijim oblicima, siromaštvo, socijalna isključenost, diskriminacija, ugroženost usled narušavanja zdrave životne sredine,  samo su neki od primera nesigurnosti sa kojima su suočeni pojedinci, pa i čitave grupe. S obzirom na skoriju upotrebu ovog termina, u praksi postoji mnogo izazova koji uglavnom proističu iz činjenice da se ljudska sigurnost neadekvatno shvata i primenjuje. Dr Meri Martin će na predavanju predstaviti novi koncept i model politike, predstaviće i uspešne evropske prakse kao i metode istraživanja u ovoj oblasti sa ciljem što boljeg razumevanja samog pojma ljudske sigurnosti.

Predavanje se organizuje u okviru regionalnog projekta „Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku sigurnost“u kojem SeConS učestvuje kao partner Helsinki Citizens Assembly (hCa). Projekat se bavi jačanjem održive mreže za očuvanje mira, međusobnog pomirenja i ljudske sigurnosti na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, a u cilju podsticanja i unapređenja društveno-političkih i pravnih transformacija.  

SeConS je nezavisna organizacija stručnjaka koja sprovodi empirijska istraživanja, analizira politike i procese, izazove i specifične društvene i ekonomske probleme u različitim regionalnim kontekstima, obrazuje, obučava i osnažuje različite aktere. Više informacija možete videti na veb-sajtu www.secons.net a kontakt ostvariti putem mejla office@secons.net.

Pozivamo zainteresovane da prate ovaj događaj u petak, 8. novembra 2013. godine u Domu omladine Beograda, ulaz iz Makedonske 22, I prvi sprat, Tribinska sala, od 18 do 19.30 časova.

Ovim putem želimo da uputimo i poziv svim zainteresovanim građanima da dođu na predavanje dr. Meri Martin i uključe se u javnu diskusiju na ovu temu.

Komentari