IN MEMORIAM GROZDANA OLUJIĆ IN MEMORIAM ГРОЗДАНА ОЛУЈИЋ

Tribina Društva ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić”

Nedavno preminula književnica Grozdana Olujić je za mnoge od nas prva otvorila prozor prema savremenoj fantastici. Priznata kao naš najbolji predstavnik autorske bajke, Grozdana je napisala i niz do danas aktuelnih romana za mlade svih uzrasta.

O njenim specifičnim, lirskim i oporim delima će sa stanovišta fantastike govoriti autorka Ivana Nešić, i dr Tijana Tropin sa Instituta za književnost i umetnost.

Ivana Nešić će pričati o njenom delu sa čitalačkog stanovišta i inspiraciji za vlastito stvaralaštvo, a dr Tijana Tropin predstaviti pregled opusa Grozdane Olujić i njegove glavne odlike.

Komentari