Filmsko predavanje: “Vampiri danas: banalizacija jednog mita”

Predavač: Olga Dimitrijević

Predavanje o savremenim reprezentacijama vampirica. U najnovijim filmskim i televizijskim ostvarenjima, slika vampira se menja. Oni postaju deo mejnstrima, dobijaju hibridne osobine koje variraju (otpornost na srebro, krst, beli luk, sunčevu svetlost)…

Nekadašnje insistiranje na neobuzdanoj seksualnosti vampirica sada biva prekomponovano u vizuelno pažljivo stilizovane pojave, dok sami glavni i dominantni lik vampirice pada u drugi plan spram novih muških vampirskih junaka (Blade, Twilight, True Blood).

Olga Dimitrijević je rođena 1984. godine. Diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Završila alternativni kurs iz ženskih studija u Centru za ženske studije u Beogradu, školske 2006/7. godine. Pisala pozorišne kritike za nedeljnik Vreme, i pozorišna je kritičarka časopisa Teatron od 2005. godine. Učesnica brojnih međunarodnih radionica i seminara među kojima se izdvajaju radionica Concepts-Ideas na Mobile Academy u Varšavi 2006. godine, i seminar Rasa, diskurs, biopolitike, u organizaciji Rutgers univerziteta i Centra za Ženske studije iz Beograda, Dubrovnik (maj 2007). Objavila esej „Mir, mir, mir – niko nije queer“ o queer motivima u srpskom filmu (Novi Kadrovi, ur. Ivan Velisavljević i Dejan Ognjanović, CLIO, 2008, Beograd). Na odseku Rodnih studija Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti, odbranila magistarsku tezu „Telo narodne prevačice na srpskoj Estradi: konstrukcije nacionalnih identiteta posle 2000. godine“, juna 2009.

Komentari