Filmska tribina: “U početku beše reč: Vampirice u literaturi i njihova transpozicija na filmsko platno”

Predavač: Olga Dimitrijević, dramaturškinja

Predavanje će se fokusirati na literarne izvore i legende koje su inspirisale najpoznatije filmske vampirice, i bliže će se pozabaviti različitim filmskim obradama istih likova.

 

Tu pre svega izdvajamo najpoznatiju filmsku vampiricu baziranu na Le Fanuovoj noveli – Karmilu, i njene mnogobrojne varijacije, kao i krvavu groficu Eržebet Batori, kojoj su u filmskim reprezentacijama iz razumljivih razloga pripisana vampirska svojstva. Osvrnućemo se i na ženske likove koji se pojavljuju kao pratnja grofu Drakuli kroz niz filmova.

Olga Dimitrijević je rođena 1984. godine. Diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Završila alternativni kurs iz ženskih studija, u Centru za ženske studije u Beogradu, školske 2006/7. godine. Pisala pozorišne kritike za nedeljnik Vreme, i pozorišna je kritičarka časopisa Teatron od 2005. godine. Učesnica brojnih međunarodnih radionica i seminara među kojima se izdvajaju radionica Concepts-Ideas na Mobile Academy u Varšavi 2006. godine, i seminar Rasa, diskurs, biopolitike, u organizaciji Rutgers univerziteta i Centra za Ženske studije iz Beograda, Dubrovnik (maj 2007). Objavila esej „Mir, mir, mir – niko nije queer“ o queer motivima u srpskom filmu (Novi Kadrovi, urežija Ivan Velisavljević i Dejan Ognjanović, CLIO, 2008, Beograd). Na odseku Rodnih studija Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti, odbranila MA tezu „Telo narodne prevacice na srpskoj Estradi: konstrukcije nacionalnih identiteta posle 2000. godine“, juna 2009.

Komentari