Fantastična čitaonica

Tribina Društva ljubitelja  fantastike “Lazar Komarčić”

“Legende o nestanku” Mirjane Detelić

Čitaonica
okuplja grupu zainteresovanih da istovremeno čita i potom diskutuje o izabranom delu. Prva na Čitaonici je, knjiga bliska „skrivenim istorijama“ kakve piše recimo Tim Pauers. “Legende” otkrivaju čitaocu skriveni svet mitskih vremeplovaca Dorkasa i tajne koje su pohranili ispod Rtnja. Moderator: Žarko Milićević

Komentari