Fantastična čitaonica: “Trigger Warning” Nila Gejmena

Tribina Društva ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić”

Nismo skoro imali zbirku priča u Čitaonici. Kažu za Gejmena da su mu zbirke priča primetno manje loše od njegovih romana, tako da ćemo se verovatno lepo provesti čitajući. „Trigger Warning“ sadrži dvadesetak kratkih priča i pesama, a jedna od njih „Uspavana i vreteno“ je čak i kod nas objavljena.

Moderator: Ivana Nešić

Komentari