Fantastična čitaonica: “BOGOVI, LIČNO” Isaka Asimova

Tribina Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“
Moderator: Žarko Milićević

U aprilskoj čitaonici podsećamo se jednog od klasika naučne fantastike, romana „Bogovi, lično“ (1972) Isaka Asimova (1920-1997), po mišljenju i kritičara i čitalaca jedan od najboljih romana u istoriji žanra, dobitnik obe najbitnije nagrade u oblasti naučne fantastike: Huga i Nebule.

Otkrićem paralelnih univerzuma i principa razmene materije i energije između našeg i stranog univerzuma, nestali su svi energetski i ekološki problemi na Zemlji. Međutim, jedan naučnik uspeva da sagleda posledice, a ima i hrabrosti da kaže kako razmena energije može uništiti naše sunce. Sa druge strane, u univerzumu sa kojim razmenjujemo energiju i gde važe drugačiji zakoni fizike, evoluirala su čudna ne baš sasvim materijalna bića, koja imaju svoje rezone za nastavak i prekid opasne razmene…

Komentari