Fantastična čitaonica #68: Madeline Miller — Circe Фантастична читаоница #68: Madeline Miller — Circe

Tribina Društva ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić”

Medlin Miler je vrlo popularna američka spisateljica, čiji je poslednji roman, Kirka, odnosno Circe, pobrao salve panegirika u stručnim revijama i popularnim medijskim publikacijama. Milerova se u Kirki poigrava starogrčkom mitologijom.

Naslovna junakinja je ćerka boga sunca Helija, koju prognaju na pusto ostrvo zbog njenih veštičjih moći. Ipak, ona usavršava svoje moći i kroz roman sreće dobro poznate likove iz mitologije: Minotaura, Dedala, Ikara, Medeju i, naravno, Odiseja. Kirka svojim delovanjem bez namere navlači na sebe gnev i ljudi i bogova i sada mora da odbrani ono što voli i da se konačno opredeli da li pripada svetu bogova, gde je rođena, ili među smrtnicima, među kojima je pronašla svoje mesto.
Moderator: Bojan Butković

Komentari