Fantastična čitaonica #106: R.F. Kuang – Babel 

Tribina Društva ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić”

Babel je knjiga studentskim revolucijama, otporu kolonijalizmu, korišćenju jezika i prevoda kao dominantnog oruđa britanske imperije. I o magiji.

 

Izuzetno “hajpovana” knjiga, po svim parametrima “morala” bi da nam se dopadne, a da li je zaista tako – videćemo.

Tribinu vodi Bojan Butković.

Komentari