Diskusioni forum: „Anglikansko-pravoslavni dijalog u XXI veku“

UČESNICI: biskup dr Rej Saton, biskup dr Jasmin Milić, dr Radomir Rakić, nadbiskup dr Foli Bič (video uključenje). Moderatori: Sergej Beuk i Aleksandar Sedlić. Razgovor će biti na srpskom i engleskom jeziku.
ORGANIZATORI: Hrišćansko udruženje IPOSTAS i Dom omladine Beograda

U drugoj polovini XX veka anglikansko-pravoslavni dijalog je rezultirao značajnim zajedničkim izjavama po pitanju određenih teoloških tačaka. Liberalni pristup pojedinim doktrinarnim, moralno-etičkim pitanjima i rukopolaganje žena za sveštenice od strane pojedinih anglikanskih provincija, doveo je do poteškoća u usuglašavanju po određenim pitanjima. U poslednje vreme dijalog se sveo na ekološka, bioetička i slična pitanja. Pojavom GAFKON-a, zajedništva koje okuplja konzervativne anglikance, otvaraju se nove perspektive i mogućem povratku teološkog dijaloga i mogućeg međusobnog vidljivog jedinstva.

Komentari