Debata: Ko je heroj?

Govore: Đurica Stankov, izvršni direktor AS Centra za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, Vesna Avramović, udruženje korisnika psihijatrijskih usluga „Duša“, Marija Živković, Omladina JAZAS-a, Beograd, Jelena Vuković, Unija studenata socijalnog rada, Stanislava Vidović, Nemački institut za međunarodnu saradnju – GIZ u Srbiji, Dubravka Malohodžić, Asocijacija Žena +, Vladimir Gavrilović, AS Centar i drugi…

U okviru prve Evropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“, AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om uz podršku Nemačkog instituta za međunarodnu saradnju – GIZ u Srbiji i uz saradnju sa organizacijama civilnog društva i institucijama organizuje u Domu omladine Beograda projekciju filma „Sve o mojoj majci“, Pedra Almodovara, nakon koje će se na debati „Ko je heroj?“ diskutovati o društvenom položaju transgender i transeksualnih osoba u Srbiji kao i o neophodnosti testiranja na HIV.

Evropska akcija „Nedelja testiranja na HIV“ ima za cilj povezivanje zdravstvenih centara, organizacija civilnog društva i donosioca odluka širom Evrope, da zajedno rade na podizanju svesti o HIV-u, da ohrabre ljude da otvoreno govore o važnosti testiranja na HIV, da osnaži osobe u povećanom riziku od HIV-a da zahtevaju od nadležnih državnih institucija veću dostupnost testiranja, da ljudi postanu svesni svog HIV statusa i da se smanji procenat kasnog otkrivanja HIV statusa.

Dobit od sprovođenja akcije je višestruka po društvenu zajednicu jer podstiče ljude koji su u povećanom riziku ili bi mogli biti u opasnosti od HIV-a da se testiraju, podstiče zdravstvene radnike da ponude testiranje na HIV kao deo rutinske nege u određenim okolnostima i uslovima u skladu sa postojećim evropskim smernicama, podržava i ujedinjuje organizacije civilnog društva da povećaju testiranje na HIV i razmene stečeno iskustvo između zemalja, motiviše, osnažuje i podiže svest političara, društvenih i ekonomskih zainteresovanih strana da podrže inicijativu kako bi testiranje na HIV preraslo u rutinsku praksu u društvu.

AS Centar je formiran i rukovođen od strane mladih osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS i mladih zdravih osoba i kao takvo, jedinstveno smo udruženje u Srbiji koje doprinosi demokratiji, vladavini prava i izgradnji jedinstvenog sistema podrške kroz aktivno učestvovanje ljudi sa HIV-om u procesima donošenja, usvajanja i sprovođenja odluka i politika, na svim nivoima upravljanja uz sticanje znanja i veština,  informisanjem, istraživanjem, mobilizacijom, komunikacijom, saradnjom i povećanjem vidljivosti i uticaja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS na civilnoj sceni građanskog društva.            

Komentari