Dan Ive Kušanića

Program Centra za umetnost stripa

Osim biografije i sećanja na život Ive Kušanića, vrhunskog jugoslovenskog karikaturiste, ilustratora i crtača stripova, u programu će biti predstavljena i kolorna monografija Kušanić — Stripske majstorije Ive Kušanića, u izdanju londonsko-beogradske izdavačke kuće „Modesti stripovi“.

U ovoj opčinjavajućoj knjizi objavljeno je 14 stripova, urađenih u periodu od 1939. do 1986. godine. Knjiga je nastala posle mukotrpnog čišćenja skeniranih stranica iz novina i magazina, ponekad sa skidanjem razlivene štamparske boje da bi se došlo do originalnog crteža. Ona sadrži i predgovore stripskog istoričara i priređivača ove knjige Zdravka Zupana, kao i pisca i stripskog kritičara Vase Pavkovića.

Knjiga je dobila dva važna kritičarska priznanja: uvrštena je u najbolje stripove 2015. godine u Srbiji po izboru kritičara NIN-a Slobodana Ivkova i kritičara Dnevnika Ilije Bakića.

„Izvanredan crtač, ispoljio je nesvakidašnje umeće, svojstveno starim majstorima stripa, da se uživi u likove koje je crtao i mimikom lica, gestom i pokretom tela prikaže njihova osećanja.“ — Zdravko Zupan, stripski autor, urednik i istoričar (iz predgovora)

„Bacajući još jedan pogled na stripsko stvaralaštvo Ive Kušanića, mogu reći samo da sam impresioniran kako njegovim žanrovskim bogatstvom, tako i pojedinačnom i ukupnom vrednošću stripova koje je darovao našoj kulturi.“ — Vasa Pavković, pisac i stripski kritičar (iz predgovora)

 


_________________________
O CENTRU ZA UMETNOST STRIPA; BEOGRAD: Centar za umetnost stripa je programska celina, prva svoje vrste u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi. Centar u Domu omladine Beograda i kroz gostovanja organizuje delatnosti od kulturnog i društvenog značaja, a da su vezane za likovno pripovedanje i vizuelnu komunikaciju. Publici se nude predavanja, tribine, promocije, kursevi i radionice, stručno-naučni skupovi, festivali i konvencije, istraživanje, izdavaštvo, stručne procene i drugo. Ovo je zajednički poduhvat Udruženja „Svet stripa” iz Kragujevca, Doma omladine Beograda i Udruženja stripskih umetnika Srbije (USUS), sa brojnim partnerima u zemlji i inostranstvu — umetničkim, kulturnim, obrazovnim i naučnim ustanovama.

Komentari