BG PRAKSA – prilika za studente Univerziteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu i Grad Beograd pozivaju studente završnih godina osnovnih i master studija da postanu deo 12. generacije polaznika programa univerzitetske radne prakse BG PRAKSA i iskoriste priliku za sticanje radnog iskustva u struci. Ovog leta na preko 110 mesta u institucijama i preduzećima grada Beograda studenti Univerziteta u Beogradu imaće priliku da obave tromesečnu radnu praksu. Tradicionalno, i Dom omladine Beograda, otvara svoja vrata za zainteresovane praktikante.

Svim polaznicima programa tokom tri meseca trajanja prakse biće obezbeđena novčana nadoknada. Angažovanje u programu, kao prepoznata relevantna vannastavna aktivnost studenata Univerziteta u Beogradu, nosi i dodatne /nekumulativne/ ESPB bodove.
Svaki polaznik prakse imaće neposredno određenog mentora iz reda zaposlenih u gradskim preduzećima, ustanovama kulture, bibliotekama, muzejima, sekretarijatima gradske uprave i opštinama koje učestvuju u programu.

U programu ove godine učestvuju sledeća preduzeća: JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, JP „Gradsko stambeno” , JKP „Beograd put“, JP „Beogradska tvrđava“, JKP „Veterina Beograd“, JKP za javne garaže i parkirališta „Parking servis”, Turistička organizacija Beograda, JKP „Pogrebne usluge”, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP za upravljanje javnim putevima „Putevi Beograda“, Privredno društvo Zoološki vrt grada Beograda; gradske opštine Savski venac, Zvezdara, Mladenovac, Barajevo i Zemun; ustanove kulture: Biblioteka grada Beograda, Biblioteka „Milutin Bojić“, Biblioteka „Dimitrije Tucović“ Lazarevac, Dom omladine Beograda, BITEF teatar, Muzej grada Beograda, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Istorijski arhiv Beograda, Kuća legata; Kancelarija za mlade, Gradsko veće, kao i 14 sekretarijata i službi Gradske uprave.

Konkurs sa svim detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla, uslovima za svaku poziciju i potrebnim dokumentima nalazi se na sajtu Centra za razvoj karijere.

Na istoj strani sajta istaknuti su važni datumi vezani za proces prijave, predselekciju, selekciju, odgovori na najčešće postavljena pitanja, link ka prijavnom formularu za konkurs, kao i “Vodič kroz konkurs” sa pozicijama organizovanim prema fakultetima.

Na konkurs se mogu prijaviti zainteresovani studenti završnih godina osnovnih i master studija u skladu sa navedenim uslovima konkursa za raspisane pozicije.

Za sve kandidate neophodno je da prilože skeniranu potvrdu o redovnom studiranju sa odgovarajućeg fakulteta.
Konkurs je otvoren od 5. aprila do 7. maja 2023. godine, a prvi dan prakse biće 1. jul 2023.

O PROGRAMU BG PRAKSA:
Program se realizuje od 2010. godine zahvaljujući uspešnoj saradnji Univerziteta u Beogradu i Grada Beograda, a osmislio ga je Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. Program je rezultat zajedničkog nastojanja da što veći broj studenata Univerziteta u Beogradu stekne praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i tako unapredi svoje akademsko obrazovanje; proistekao iz potrebe da se što većem broju mladih ljudi sa univerzitetskom diplomom pruži podrška u profesionalnom usavršavanju, ali i prepoznavanje važnosti ideje da koncept društveno odgovornog poslovanja postane integralni deo poslovnih strategija javnih preduzeća u Beogradu.

 

Komentari