TED Talks (and so do you!) TED Talks (and so do you!)

Program TED Talks dizajniran je tako da kroz diskusiju na različite teme podstakne kritičko i kreativno mišljenje i obezbedi dodatni rad na usavršavanju engleskog jezika.

Program polazi od čuvenih razgovora na TED konferencijama i bavi se aktuelnim pitanjima današnjice. Moderator je Tanja Milunović.

? 10. i 24. februara u 17.30 časova

Komentari