Seminari jačanja kapaciteta preduzetnika u vođenju i proširenju tima

Psihorelaks, psihološko savetovalište i psihorelaks.com edukacije, u sklopu ovog projekta organizuje besplatne seminare koje će voditi HR stručnjaci, psiholozi i stručnjaci za pisanje biznis planova. Projekat je podržan od strane Američke ambasade, te su edukacije koje će izvoditi stručnjaci u ovim oblastima besplatne. Edukacije će pretežno voditi stručnjaci koji se preko deset godina bave određenom temom ili oni koji pored dugogodišnje privatne prakse, ove teme razvijaju i kroz svoju akademsku karijeru.

 

Raspored obuka u Američkom kutku, Makedonska 22/I:

6.11.2019. od 14.15 do 17.15 časova – Asertivna komunikacija
Nakon obuke učesnici će znati kako kako da primene asertivne tehnike, tehnike izbegavanja manipulacije u komunikaciji, tehnike upućivanja i primanja kritika i pohvala, tehnike za umanjenje treme i kako prepoznati i komunicirati sa teškim ljudima.

7.11.2019. od 14.15 do 17.15 časova – Proces regrutacije i selekcije
Kako objaviti oglas i gde? Kanali oglašavanja. Kako na osnovu cv-jeva izvršiti predselekciju i pozvati uži krug kandidata na razgovor? Kako voditi intervju i na osnovu njega dobiti kvalitetne informacije o kandidatu. Pravilno formulišimo pitanja kako bi dobili odgovore na osnovu kojih ćemo uspeti da procenimo kandidate i da odaberemo pravu osobu za naš tim.Predstavimo naš posao i obaveze koje će osoba imati na radnom mestu i utičimo time na otvoren razgovor od početka saradnje.

13.11.2019. od 14.15 do 17.15 časova – Biznis plan
Obuka je namenjena preduzećima koja posluju duže od 2 godine. Polaznici dobijaju objašnjenje biznis plana kao standarda sa kojim se mogu porediti tekući rezultati od početka posla pa sve do kraja njegovog veka poduhvata. Program obuhvata teorijsko objašnjavanje pojma biznis plana i svih njegovih delova, kao i vežbe koje uključuju praktičan primer izrade tabela za sve navedene delove iz teorije.

14.11. 2019. od 14.15 do 17.15 časova – Liderstvo
Bez obzira da li je neko rukovodilac kompanije ili vođa projekta, svi dobri lideri zahtevaju niz mekih veština koje će im pomoći da pozitivno komuniciraju sa zaposlenima ili članovima tima. Efikasni lideri imaju sposobnost da dobro komuniciraju, motivišu svoj tim, upravljaju i delegiraju odgovornosti, slušaju povratne informacije i imaju fleksibilnost za rešavanje problema na radnom mestu. Dođite i naučite više o ovim veštinama od stručnjaka iz HR oblasti i psihologa.

5.12.2019. od 14.15 do 17.15 časova – Timski rad
Trening za poboljšanje timskog rada podrazumeva da su polaznici obučeni kako da razumeju tim i grupu, kako da stvore efikasan tim, kako pravilno proceniti lične karakteristike pojedinih članova tima, višefunkcionalne timove, kako poboljšati ponašanje i interakciju članova tima. Na ovoj edukaciji naučićete koje su prednosti i nedostaci timskog rada, koje karakteristike treba da ima grupa da bi bila tim, koje kriterijume treba da uzmemo u obzir kada pravimo tim, faze razvoja tima, kako rukovoditi timom u svakoj od faza, kako rešavati konflikte u svakoj od faza, kako kreirati kvalitetan team building sa ciljem povećanja kohezivnosti u timu.

Komentari