Seminari jačanja kapaciteta preduzetnika u vođenju i proširenju tima

Psihorelaks, psihološko savetovalište i psihorelaks.com edukacije, u sklopu ovog projekta organizuje besplatne seminare koje će voditi HR stručnjaci, psiholozi i stručnjaci za pisanje biznis planova.

Projekat je podržan od strane Američke ambasade, te su edukacije koje će izvoditi stručnjaci u ovim oblastima besplatne. Edukacije će pretežno voditi stručnjaci koji se preko deset godina bave određenom temom ili oni koji pored dugogodišnje privatne prakse, ove teme razvijaju i kroz svoju akademsku karijeru.

Raspored obuka u Američkom kutku, Makedonska 22/I:
22.01.2020. od 16.30 do 19.30 časova – Asertivnost
23.01.2020. od 16.30 do 19.30 časova – Upravljanje stresom
27.01.2020. od 14.00 do 17.30 časova – Motivacija za postignućem

Komentari