Predavanje: “Tupac Shakur”

Američki kutak Beograd vas poziva da prisustvujete predavanju sa muzičkim i video projekcijama, u čast životu i stvaranju Tupac Shakura, hip hop umetnika, glumca, pesnika.

Predavač: Greg De Cuire, filmolog

Nije preterano reći da je Greg De Cuir ekspert na polju filma i hip hop culture. U prilog ovome govori i podatak da je DeCuir radio kao asistenat čuvenog profesora i teoretičara hip hop kulture Toda Bojda .
Njegov rad na polju hip hop kulture obuhvata veliki broj prezentacija održanih u kulturnim institucijama Beograda (Muzej jugoslovenske kinoteke, Dom omladine Beograda, Biblioteka grada Beograda ), Fakultetu za medije i komunikacije Singidunum univerziteta, ali i veliki broj objavljenih članaka u domaćim i stranim časopisima.

Komentari