20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Najzastupljeniji vid trgovine ljudima u Srbiji jeste seksualna eksploatacija. U 90% slučajeva žrtve trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije su žene i devojčice. Između 70 i 80% ovih žena ima u svojoj prošlosti iskustvo nasilja – porodičnog, partnerskog ili vršnjačkog. Iskustvo nasilja čini ih ranjivijim – jer bežeći od jednog vida zlostavljanja, završe u klopci drugog.

Zato u sklopu kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, u periodu od  25. novembra do 10. decembra, NVO ASTRA organizuje više događaja širom Srbije, kako bi još jednom skrenula pažnju na visoku stopu nasilja prema ženama i devojčicama u Republici Srbiji, i iz perspektive svog rada na polju borbe protiv trgovine ljudima, ukazala na to kako se to nasilje reflektuje i multiplicira sa još težim posledicama ukoliko na njega pravovremeno ne reagujemo.

Jedan od ovih događaja odigraće se u Domu omladine (Sala Amerikana), 2. decembra sa početkom u 18:00.

Tom prilikom planirana je projekcija filma nastalog u produkciji NVO ASTRA 20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA – GODINA BORBE ZA LJUDE, posvećenog ulozi civilnog sektora, pre svega ženskih organizacija u prepoznavanju ovog problema, njegovom zakonskom definisanju i borbi protiv trgovine ljudima, kao i značaju međusekstorske saradnje i razumevanja ovog krivičnog dela kao rodno zasnovanog nasilja od strane svih aktera uključenih u proces njegovog rešavanja.

Film paralelno prati rekonstrukciju slučaja trgovine ljudima, izmenjenog ali građenog na više realnih svedočenja, i kroz dijalog sa različitim akterima upoznaje publiku sa problemom trgovine ljudima, razvojem mehanizama za njegovo suzbijanje tokom prethodnih 20 godina, ulogom civilnog sektora u tom procesu, ali i aktivnih pojedinaca iz različitih branši.   

Nakon projekcije sledi tribina/razgovor o istim temama na kojima je fokus u ovom video ostvarenju, a čiji su učesnici predstavnici institucija i civilnog sektora. 

* * *

Dokumentarni film 20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA – 20 GODINA BORBE ZA LJUDE deo je istoimene kampanje, koja se realizuje u sklopu projekata „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, podržanog od Evropske unije, i „Solidarno i zajedno protiv trgovine ljudima“ podržanog od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), koja deluje pod okriljem Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Realizaciju ovog događaja podržala je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Ovaj događaj jedan je u nizu planiranih događaja NVO ASTRA povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Više o planiram aktivnostima, možete naći OVDE.

Komentari