KONKURS GALERIJE DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA IZLAGANJE U 2024. GODINI

Ljubazno vas molimo da pažljivo pročitate informacije o konkursnom materijalu koji je potrebno priložiti. Nepotpune prijave i/ili one pristigle nakon isteka roka za prijavljivanje  neće biti uzete u razmatranje.   Konkursni materijal treba da sadrže sledeće informacije:   Podaci o izlagaču/izlagačima: ime i prezime, adresa elektronske pošte, broj telefona i biografija; Opis izložbenog projekta; Tehnička … Continue reading KONKURS GALERIJE DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA IZLAGANJE U 2024. GODINI