Izložba “Sve što se odbaci, padne u jezik” Sande Črnelč, Elie Friganović i Dunje Karanović

Delo/objekat se materijalizuje, oblikuje, transformiše u prostoru. Materijal služi kao prenosilac značenja, kao sredstvo komunikacije koje nas informiše od čega je nešto napravljeno, na koji način, ili u kojem prostoru. Pod uticajem sila teže materija ostaje vezana za tlo, vrši pritisak nad njenim oblikovateljima. Ko god dolazi u dodir sa materijom nužno potpada pod uticaj … Continue reading Izložba “Sve što se odbaci, padne u jezik” Sande Črnelč, Elie Friganović i Dunje Karanović