Tribina: Kontroverze jugoslovenske popularne muzike

Jugoslovenska popularna muzika, uključujući i žanrove koje uobičajeno ubrajamo u novokomponovanu narodnu muziku, predstavlja skoro nepresušno polje istraživanja, koje neretko sa sobom povlači burne kontroverze. Koreni mnogih sukobljenih mišljenja o jugoslovenskoj popularnoj muzici postavljeni su već u samoj socijalističkoj Jugoslaviji. Da li je jugoslovenska država planski gradila žanrove popularne muzike kao deo jugoslovenskog identiteta i … Continue reading Tribina: Kontroverze jugoslovenske popularne muzike