MAN 2019 MAN 2019

MAN2019″ je deveta po redu godišnja stručna konferencija Centra E8 o temama prevencije nasilja, o rodnoj ravnopravnosti i pitanjima maskuliniteta, što su i glavne teme našeg dugogodišnjeg edukativnog rada sa mladima, a posebno sa mladićima i muškarcima. Ovaj događaj okupiće predstavnike i predstavnice domaćih i međunarodnih organizacija, institucija, UN agencija, kao i mnoge eksperte i ekspertkinje koji se u svom radu bave temama rodne ravnopravnosti, maskuliniteta i prevencijom nasilja i esktremizma.

Tokom devet godina redovnog održavanja, konferencija je postala platforma za razmenu mišljenja i iskustava eksperata/kinja koji se, u različitim oblastima svog rada, bave ovim pitanjima na nacionalnom, regionalnom, ali i na širem, međunarodnom planu.

 

RAZUMEVANJE I PREVENCIJA NASILNOG EKSTREMIZMA

Tema MAN konferencije 2019. godine je “Razumevanje i prevencija nasilnog ekstremizma”, a tokom konferencije učesnici će biti u čuju značajna izlaganja koja će govoriti o problemu ekstremizma kroz rodnu perspektivu.

Prof. dr Marina Blagojević Hughson je sociološkinja, teoretičarka i istraživačica u oblasti rodnih studija i međunarodna rodna ekspertkinja koja će ove godine na MAN konferenciji govoriti o konstrukciji političkih maskuliniteta. Dolazi nam ekspertkinja iz Beča, iz organizacije “bOJA”, Myassa Kraitt koja će podeliti svoja iskustva u prevenciji ekstremizma i radikalizma sa mladima. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku govoriće o okidačima pojave ekstremizma kod mladih u Srbiji.

O problemu ekstremizma u Srbiji, ali iz rodne perspektive, govoriće Marija Srdić  iz Antifašističke koalicije i Centra za podršku ženama, a putem video linka čućemo rezultate OEBS istražovanja o dobrobiti i bezbednosti žena koja će nam predstaviti Serani Siegel iz Beča.

Luka Božović iz Helsinškog odbora za ljudska prava podeliće svoju priču koja nosi naziv “Dok nisam upoznao Irfana ili kako sprečiti ekstremizam”.

Plenarnu sesiju na kraju konferencije, tokom koje ćemo zajedno sa svim govornicima i govornicama diskutovati o ekstremizmu i potencijalnim rešenjima, moderiraće Dr Zorana Antonijević iz Misije OEBS-a u Srbiji.

Na svečanom otvaranju IX MAN konferencije obratiće se Vojislav Arsić – direktor Centra E8, Sumka Bučan – regionalna direktorka u CARE International Balkans, glumac Zoran Pajić, a učesnicima konferencije dobrodošlicu će poželeti šef Misije OEBS-a u Srbiji Nj.E. Andrea Oricio.

 

Dokumentarna predstava o ekstremizmu “Kako ja ovo sinu da objasnim?” biće izvedena u okviru MAN konferencije.

Program MAN2019

Više informacija o MAN konferenciji i registracija na www.manconference.net

 

Komentari