Konferencija: LabOR – Laboratorija omladinskog rada

Organizacija: Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada

Osnovna svrha konferencije je podizanje svesnosti o potencijalu omladinskog rada u radu sa mladima, kao i prepoznavanje omladinskog rada kao usluge na lokalu. Takođe, želimo da istaknemo važnost podržavanja programa/projekata organizacija koje sprovode kvalitetne programe.

 
U saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta NAPOR od 2010. godine razvija i kontinuirano radi na povećanju kvaliteta programa omladinskog rada koji sprovodi 68 organizacija članica. U skladu sa razvijenim standardima, NAPOR sprovodi proces akreditacije organizacija za primenu i unapređenje standarda kvaliteta omladinskog rada. 55 organizacija iz Srbije prošlo je kroz proces akreditacije, čime se direktno utiče na unapređenje kvaliteta usluga koje se nude mladima.

Učesnici konferencije su predstavnici/ce državnih i pokrajinskih institucija, međunarodnih donatorskih organizacija, fondacija i ambasada koje podržavaju projekte za mlade.

 

12:00 -12:15    Otvaranje konferencije

Ministarstvo omladine i sporta

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada

 

12:15 – 13:30  Predstavljanje standarda kvaliteta omladinskog rada

U ovom delu konferencije zvanicama će na interaktivan način biti predstavljeni standardi kvaliteta programa omladinskog rada. Osam (8) standarda biće predstavljeno kroz primere prakse organizacija, razgovor sa mladima koji su korisnici programa, predstavnicima lokalnih institucija sa kojima organizacije sarađuju, timom akreditora NAPOR-a i Savetom za etička pitanja NAPOR-a.

 

13:30 – 15:30

Panel diskusija

„Ulaganje u kvalitetne usluge za mlade na lokalnom nivou“

Komentari