Ћирилица / Latinica

Javne nabavke

DOB: JAVNA NABAVKA ZA USLUGE ŠTAMPE 2016.

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga štampanja materijala za potrebe programa DOB-a (usluge ofsetne i digitalne štampe) u svemu sa priloženim tekstom Poziva i Konkursne dokumentacije.

Dalje

JAVNA NABAVKA: AVIO KARTE, SMEŠTAJ, ISHRANA//DOM OMLADINE BEOGRADA

Dom omladine Beograda objavljuje P O Z I V za podnošenje ponuda za nabavku usluga – posredovanje pri rezervaciji i obezbeđenju avio karata, smeštaja i ishrane u postupku javne nabavke male vrednosti JN br. 1.2.5/15.

U prilogu možete preuzeti .pdf fajlove javnog poziva i konkursne dokumentacije.

Dalje

JAVNA NABAVKA ZA USLUGE ŠTAMPE//DOM OMLADINE BEOGRADA

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga ofsetne i digitalne štampe za potrebe muzičkog, filmskog, likovnog, tribinskog, pozorišnog programa DOB-a JN 1.2.4./2015. U prilogu možete preuzeti pdf fajlove javnog poziva i konkursne dokumentacije.

Dalje

Sledeća dešavanja

martovski festival