Ћирилица / Latinica

Javne nabavke

DOB javna nabavka br. 1.1.3/19

Ustanova Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku br. 1.1.3/19 – LED Rasveta za holove DOB-a.

Dalje

DOB javna nabavka br. 1.2.3/2019

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku br 1.2.3/2019 – Usluge fizičko tehničkog obezbedjenja i protivpožarne zaštite u otvorenom postupku.

Dalje

DOB: Javna nabavka putovanja 2019.

Dom omladine Beograda objavljuje POZIV za podnošenje ponuda za nabavku usluga – posredovanje pri rezervaciji i obezbeđenju avio karata, smeštaja, ishrane i organizacije koktela, JN br. 1.2.1/19.

Dalje

DOB: Javna nabavka štampa 2019.

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1.2.2./2019 – Usluge štampe materijala za potrebe programa DOB-a. Pozivamo zainteresovane ponuđače da se odazovu i podnesu svoje ponude.

Dalje

DOB: Javna nabavka 1.1.5./2018.

Ustanova Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – LED rasveta za potrebe DOB-a kao sistem inteligentne rasvete, br. Jn 1.1.5./2018. Zainteresovani ponudjači mogu u prilogu preuzeti predmetnu konkursnu dokumentaciju.

Dalje

Javna nabavka 1.2.1./2018.

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda sa konskursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga posredovanja pri rezervaciji i obezbeđivanju avio karata, smeštaja, ishrane i organizacije koktela jn 1.2.1./2018.

Dalje

DOB JAVNA NABAVKA: ŠTAMPA

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za usluge štampanja materijala za potrebe programa Doma omladine Beograda, br jn 1.2.3./2018. U prilogu možete preuzeti Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje ponuda je 21.02.2018. do 13č.

Dalje

Sledeća dešavanja

martovski festival

belgrade jazz fest