Radionica: KAKO NAPISATI DOBAR APSTRAKT?

Ova dvočasovna radionica na engleskom jeziku osmišljena je da pomogne unapređenju veština postdiplomaca i naučnih istraživača u pisanju apstrakta. Apstrakt zauzima značajno mesto u prezentacijama, master radovima, doktorskim disertacijama, saopštenjima sa konferencija i dr. Kvalitet apstrakta može uticati na dalje interesovanje za vaše rad. Dr Jelena Runić će vas uputiti na detalje koji će vam pomoći u pisanju kvalitetnog apstrakta, uključujući gramatiku i izbor efektnog naslova. Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite na beograd@americancorners.rs.

Dr Jelena Runić je profesor na Univerzitetu Džons Hopkins (SAD), gde na Institutu Pibodi rukovodi Programom engleskog kao stranog. Runić je prvo završila Junior Faculty Development Program na Univerzitetu u Indijani (SAD), na koji je otišla preko  Američkog saveta za međunarodno obrazovanje u Beogradu. Potom je doktorirala lingvistiku na Univerzitetu u Konektiketu (SAD). Oblasti istraživanja kojima se Runić bavi pripadaju i teorijskoj i primenjenoj lingvistici. U teorijskoj lingvistici bavi se morfosintaksom slovenskih, romanskih, balkanskih i istočnoazijskih jezika, proučavajući, između ostalog,  klitike, “nultne argumente” i određenost. Na području primenjene lingvistike bavi se gramatičkim greškama koje u pisanju prave studenti kojima engleski nije maternji jezik. Takođe se bavi kontrastivnom retorikom, izučavajući pisanje “o sebi” između Istoka i Zapada. Runić predaje govornicima kojima engleski nije maternji od 1995. godine u Srbiji i Sjednijenim Državama. Pored engleskog kao stranog, predavala je opštu lingvistiku, kao i rumunski, bosanski/hrvatski/srpski na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Indijani i Univerzitetu u Konektiketu.

 

 

Komentari