Prezentacija knjige “Srbija i SAD: kratka istorija ekonomskih odnosa” Mladena Obradovića

Program u organizaciji AMERIČKOG KUTKA BEOGRAD

Mladen Obradović je penzioner Privredne komore Srbije, u kojoj je poslednjih desetak godina radio kao samostalni savetnik za saradnju sa SAD i Francusku, u sektoru ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Čitavu radnu karijeru od 40 godina proveo je u oblasti teorije i prakse spoljne trgovine.

Posle završenih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu radio je u spoljnotrgovinskom preduzecu “Tekig-Invest”, zatim u Institutu za spoljnu trgovinu, u Jugobanci Udruženoj banci, da bi poslednjih 19 godina radio u Privrednoj komori Srbije.

Knjiga “SRBIJA I SAD, Kratka istorija ekonomskih odnosa” govori o 135 godina razvoja bilateralnih ekonomskih odnosa između dve, po mnogo čemu veoma različite zemlje. S  jedne strane to je Srbija, mala, balkanska zemlja, sa malim ekonomskim potencijalima, a sa druge strane to su SAD, jedna od najmoćnijih zemalja i ekonomskih sila sveta. Pa, i pored uspona i padova, ta saradnja traje od početka uspostavljanja diplomatskih i trgovinskih odnosa u 1881. godini, pa sve do danas.

Komentari