PREDAVANJE: OMLADINSKI AKTIVIZAM I UČEŠĆE MLADIH U IZBORNOM PROCESU

Vendi Lesko (Wendy Lesko), jedna je od osnivača inicijative “Projekat omladinskog aktivizma” (“Youth Activism Project”) iz Sjedinjenih Američkih Država. Predavanje je besplatno i broj mesta je ograničen. Svi zainteresovani mogu da se prijave putem e-maila: beograd@americancorners.rs

Lesko će govoriti o omladinskom aktivizmu i dati primjere iz svog dugogodišnjeg savjetodavnog rada sa mladim ljudima koji žele da ostvare trajne promjene u društvu.
Lesko je održala preko 1 000 predavanja i radionica u više od 30 država pred publikom različitog godišta i za različite organizacije i inicijative.


Zajedno sa grupom tinejdžera, Vendi je pokrenula međunarodnu inicijativu pod nazivom “Učenice, ujedinite se” (“School Girls Unite”). Ova globalna inicijativa je 2007. godine dobila međunarodnu nagradu za omladinski volonterski rad i inovacije u oblasti građanskog aktivizma.

Komentari