Predavanje: BIG DATA AND CYBER SECURITY

Organizacija: Američki kutak u saradnji sa Američkom privrednom komorom u Srbiji, Ambasadom SAD u Beogradu i Domom omladine Beograda
Predavači: Branko Primetica, zamenik direktora u kompaniji eGlobal Tech, i Ana Bader, osnivač International Cybersecurity Dialogue.

Izvesno je da značaj sajber bezbednosti naglo raste i neophodno je prepoznati da ova oblast zahteva posebnu i celovitu posvećenost. Sajber bezbednost sa jedne strane prestavlja aspekt koji je sadržan u svakom korišćenju tehnologije, kao sastavni deo pravilne upotrebe, upravljanja, planiranja i razvoja tehnologije. 

Sa druge strane sajber bezbednost ima sve veći udeo u klasičnim bezbednosnim pitanjima u svim oblastima i na svim nivoima. Globalni karakter sajber prostora dodatno uslovljava potrebu za medjunarodnom saradnjom da bi se omogućio adekvatan odgovor na izazove sajber bezbednosti.
 
Ulaz je slobodan! Molimo Vas da se za ovo predavanje prethodno prijavite na: beograd@americancorners.rs
 
Predavači:

Gospodin Branko Primetica je ekspert u oblasti strategijskog planiranja i IT transformacija sa fokusom na proces donošenja odluka. Sa više od 14 godina iskustva, jedan je od odgovornih za osnivanje eGlobalTech kompanije. Zahvaljujući svom iskustvu i radu, nacionalna, kao i internacionalna organizacija, su ga angažovale za saradnju i davanje saveta vezanih za strategijski IT i biznis inicijative.
Pored eGlobalTeach-a, Branko Primetica je radio na procesu reorganizacije biznisa i modernizacije podrške, za US Patern and Trademark Office, the Department of Defense, kao i za Fortune 500 kompanije.

Anne C. Bader, konsultantkinja iz Vašingtona, bazira se na stvaranju multinacionalne mreže sa mirom, sigurnošću, ljudskim pravima i samoupravama za klijente iz svih sektora.
2011. godine, osnovala je International Cybersecurity Dialogue, sa ciljem da promoviše komunikaciju između kreatora politike i bezbednosnih tehnologa.
Ona je dobila NATO nagradu za stvaranje TRUST kampanje za demilitarizaciju i reformu odbrane u bivšem SSSR-u. Takođe, bila je nominovana Počasnim Građanom Mađarske zbog svog rada.

Branko Primetica će održati prezentaciju “Big Data: Overview, Roadmap, and Future Trends”, u kojoj će objasniti definiciju pojma Big Data i kakvoj je on relaciji sa drugim tehnologijama, kao što je Cloud Computing i Internet of Things.
Prezentacija ce objasniti:
•    Viziju Big Data koncepta u javnom sektoru
•    Mapu implementacije
•    Najbolje primene i sve naučeno

Anne Bader će održati prezentaciju na temu “Big Data, Privacy and Cybersecurity: Multi Stakeholder Threats and Opportunities”, sa ciljem da informiše i podstakne lidere da dele svoje ideje i predlažu rešenja ovih globalnih izazova.

Komentari