Panel diskusija: Sprečavanje nasilja u porodici

Organizacija: Kancelarija za odnose sa javnošću i Međunarodni program za pružanje obuka i pomoći pri kriminalističkim istragama ambasade SAD u saradnji sa Američkim kutkom i Domom omladine Beograda

Dolazak je potrebno potvrditi na mejl beograd@americancorners.rs ili telefon 3227-694.

Cilj panela je da pokrene diskusiju i podigne svest o nasilju u porodici, da ponudi moguće odgovore na to kako reagovati na ovu vrstu nasilja i koji su postojeći mehanizmi koje mi kao građani možemo koristiti.

Učesnici panela:

Sanja Bukva, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu u porodičnim sporovima; član radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Gorjana Mirčić Čaluković, zamenik javnog tužica, Ministarsvo pravde Republike Srbije, Beograd; član radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Valentina Anđelković, Viši savetnik, Šef odseka za drugostepeni postupak i nadzor nad stručnim radom organa starateljstva u Odeljenju za upravno-nadzorne poslove u oblasti socijalne zaštite; član radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Dragana Vujinović, nevladina organizacija Autonomni ženski centar, Voditeljica grupa samopomoći i Konsultantkinja na SOS telefonu za žene žrtve nasilja;
Jelena Tomković, Uprava kriminalističke policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd

Naši panelisti će vas uputiti u izmene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji stupa na snagu 1.juna 2017.godine; objasniće zašto se ovaj vid nasilja javlja i kako mi kao građani možemo da pomognemo u rešavanju ovog problema i pružanju pomoći žrtvama.

Pridružite nam se u informativnoj panel diskusiji sa grupom stručnjaka koji će nam pomoći da razumemo ovaj kompleksan problem koji je sve prisutniji u našem okruženju.

Komentari